The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

51

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj


Ta strona została zaktualizowana i przedstawia dosłowne tłumaczenie angielskiej wersji drugiego wydania Wielojęzycznego słownika demograficznego
retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93


51

510

Zamknięcie związku małżeńskiego 1 stanowi rozwiązanie małżeństwa 3 polegające na zerwaniu więzi prawnych wypływających z małżeństwa. Rozwiązanie małżeństwa usuwa w szczególności przeszkody, jakie istnienie małżeństwa mogłoby stawiać zawarciu nowego związku formalnego. W przypadku, gdy ustanie małżeństwa jest następstwem zgonu jednego z małżonków, małżonek pozostały przy życiu nazywa się (w zależności od płci) wdowcem 4 lub wdową 5, a o osobach owdowiałych 6 mówi się, że żyją w stanie wdowieństwa 7.


511

W tych krajach, w których funkcjonuje instytucja rozwodu 1, małżeństwo może zostać rozwiązane przez orzeczenie rozwodu 2. W niektórych systemach prawnych dopuszcza się również wyrzeczenie się 3 małżonka. Osoby, których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód, nazywają się zależnie od płci rozwódkami 6 lub rozwodnikami 5.


512

W niektórych krajach prawo stoi na straży nierozerwalności małżeństwa 1 i nie dopuszcza się rozwodów (511-1). Jedynie śmierć jednego z małżonków (501-5) może doprowadzić do ustania małżeństwa (510-3). Jednak niezależnie od systemu prawnego istnieje instytucja separacji 2, która pozwala rozluźnić więzy prawne między małżonkami, zwalniając ich w szczególności z obowiązku wspólnego zamieszkiwania, nie dając jednak prawa do zawarcia nowego małżeństwa. Obok separacji prawnej 5 występuje separacja faktyczna 3, czyli porzucenie jednego małżonka przez drugiego. Tego rodzaju separowanych należy odróżnić od separowanych prawnie. Osoby, w stosunku do których orzeczono separację nazywa się separowanymi 6. Małżeństwa, w których małżonkowie już nie zamieszkują wspólnie, ale które nie zostały prawnie rozwiązane, nazywa się małżeństwami rozbitymi 7.


513

Unieważnienie małżeństwa 1 następuje w drodze wyroku sądu stwierdzającego wady złożenia oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński - małżeństwo nie jest wtedy ważne 2. Mimo, iż małżeństwo takie z punktu widzenia prawa nie istniało, małżeństwa unieważnione ujmuje się często w statystykach jako małżeństwa zakończone 3.


514

Z prawnego punktu widzenia każda osoba spełniająca warunki ustanowione prawem lub zwyczajem do zawarcia małżeństwa jest zdolna do małżeństwa 1, a ludność zdolna do małżeństwa 2 składa się właśnie z takich osób. Z kolei ludność niezdolna do małżeństwa 3 złożona jest z tych, którzy nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego według prawa lub obyczaju. Rynek małżeński 4 to zbiorowość w której dokonuje się dobór matrymonialny 6. Do grupy kandydatów do małżeństwa 7 włącza się wyłącznie tych, którzy nie wypadli, choćby czasowo, np. ze względu na zdrowie lub inne okoliczności, z rynku małżeńskiego. Owdowiałe lub rozwiedzione osoby mogą zawrzeć nowe małżeństwo. Rozróżnia się pierwsze małżeństwo 8 oraz kolejne małżeństwo 9. Ponieważ kolejność małżeństwa 10 może być różna dla każdego z małżonków, pojęcie "pierwsze małżeństwo" jest niejednoznaczne, chyba że odnosi się konkretnie do pana młodego (501-6*) lub do panny młodej (501-7*) lub też do obu stron; jeśli nie jest to zaznaczone inaczej, rozumie się tutaj małżeństwo między kawalerem (515-3) i panną(515-4).


515

Z uwagi na stan cywilny 1 wyróżnia się: kawalerów 3 i panny 4, a wiec osoby które nigdy nie wstąpiły w związek małżeński 2, a także osoby, które były lub są w związku małżeńskim  8 tj. osoby rozwiedzione i owdowiałe oraz żonatych 6i mężatki 7.

* * *

retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93