The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

51

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj


Ta strona została zaktualizowana i przedstawia dosłowne tłumaczenie angielskiej wersji drugiego wydania Wielojęzycznego słownika demograficznego
retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93


51

510

Zamknięcie związku małżeńskiego1 stanowi rozwiązanie małżeństwa3 polegające na zerwaniu więzi prawnych wypływających z małżeństwa. Rozwiązanie małżeństwa usuwa w szczególności przeszkody, jakie istnienie małżeństwa mogłoby stawiać zawarciu nowego związku formalnego. W przypadku, gdy ustanie małżeństwa jest następstwem zgonu jednego z małżonków, małżonek pozostały przy życiu nazywa się (w zależności od płci) wdowcem4 lub wdową5, a o osobach owdowiałych6 mówi się, że żyją w stanie wdowieństwa7.


511

W tych krajach, w których funkcjonuje instytucja rozwodu1, małżeństwo może zostać rozwiązane przez orzeczenie rozwodu2. W niektórych systemach prawnych dopuszcza się również wyrzeczenie się3 małżonka. Osoby, których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód, nazywają się zależnie od płci rozwódkami6 lub rozwodnikami5.


512

W niektórych krajach prawo stoi na straży nierozerwalności małżeństwa1 i nie dopuszcza się rozwodów (511-1). Jedynie śmierć jednego z małżonków (501-5) może doprowadzić do ustania małżeństwa (510-3). Jednak niezależnie od systemu prawnego istnieje instytucja separacji2, która pozwala rozluźnić więzy prawne między małżonkami, zwalniając ich w szczególności z obowiązku wspólnego zamieszkiwania, nie dając jednak prawa do zawarcia nowego małżeństwa. Obok separacji prawnej5 występuje separacja faktyczna3, czyli porzucenie jednego małżonka przez drugiego. Tego rodzaju separowanych należy odróżnić od separowanych prawnie. Osoby, w stosunku do których orzeczono separację nazywa się separowanymi6. Małżeństwa, w których małżonkowie już nie zamieszkują wspólnie, ale które nie zostały prawnie rozwiązane, nazywa się małżeństwami rozbitymi7.


513

Unieważnienie małżeństwa1 następuje w drodze wyroku sądu stwierdzającego wady złożenia oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński - małżeństwo nie jest wtedy ważne2. Mimo, iż małżeństwo takie z punktu widzenia prawa nie istniało, małżeństwa unieważnione ujmuje się często w statystykach jako małżeństwa zakończone3.


514

Z prawnego punktu widzenia każda osoba spełniająca warunki ustanowione prawem lub zwyczajem do zawarcia małżeństwa jest zdolna do małżeństwa1, a ludność zdolna do małżeństwa2 składa się właśnie z takich osób. Z kolei ludność niezdolna do małżeństwa3 złożona jest z tych, którzy nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego według prawa lub obyczaju. Rynek małżeński4 to zbiorowość w której dokonuje się dobór matrymonialny6. Do grupy kandydatów do małżeństwa7 włącza się wyłącznie tych, którzy nie wypadli, choćby czasowo, np. ze względu na zdrowie lub inne okoliczności, z rynku małżeńskiego. Owdowiałe lub rozwiedzione osoby mogą zawrzeć nowe małżeństwo. Rozróżnia się pierwsze małżeństwo8 oraz kolejne małżeństwo9. Ponieważ kolejność małżeństwa10 może być różna dla każdego z małżonków, pojęcie "pierwsze małżeństwo" jest niejednoznaczne, chyba że odnosi się konkretnie do pana młodego (501-6*) lub do panny młodej (501-7*) lub też do obu stron; jeśli nie jest to zaznaczone inaczej, rozumie się tutaj małżeństwo między kawalerem (515-3) i panną(515-4).


515

Z uwagi na stan cywilny1 wyróżnia się: kawalerów3 i panny4, a wiec osoby które nigdy nie wstąpiły w związek małżeński2, a także osoby, które były lub są w związku małżeńskim 8 tj. osoby rozwiedzione i owdowiałe oraz żonatych6i mężatki7.

* * *

retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93