The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

23

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj


Ta strona została zaktualizowana i przedstawia dosłowne tłumaczenie angielskiej wersji drugiego wydania Wielojęzycznego słownika demograficznego
retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

23

230

Odpowiedniość1 statystyk ludności zależy od wielu czynników, między innymi od kompletności2 zliczania jednostek, grup i wydarzeń, na których statystyki się opierają. Pominięcia3 prowadzą do niedoszacowania4, podczas gdy liczenie wielokrotne5 do przeszacowania6. Dodatkowymi źródłami błędów są błędy raportowania 7 pewnych cech, takich jak wiek i błędy klasyfikacji8. Nieprawidłowości takie są czasem wykrywane podczas testów pospisowych9 lub kontroli jakości10. Czasami pewne pytania pozostały bez odpowiedzi, co także może wskazywać na nieodpowiedniość, wówczas wprowadza się osobne kategorie odpowiedzi takie jak brak odpowiedzi11, nie dotyczy11 lub niewiedza11.

  • 1. Odpowiedniość, rz. - odpowiedni, przym.
  • 2. Kompletność, rz. - kompletny, przym.; Pojęcia "kompletny" i "kompletność" są tu użyte do wyrażenia braku pominięć. Te same pojęcia mogą być również użyte w odniesieniu do pokrycia, tak jak w 202-4.
  • 3. Ominięcie pewnych zdarzeń z rejestru stanu cywilnego nazywane jest niedorejestrowaniem.
  • 5. Wyrażenie podwójne zliczenie jest często używane w tym znaczeniu.


* * *

retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93