The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

23

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj


Ta strona została zaktualizowana i przedstawia dosłowne tłumaczenie angielskiej wersji drugiego wydania Wielojęzycznego słownika demograficznego
retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

23

230

Odpowiedniość 1 statystyk ludności zależy od wielu czynników, między innymi od kompletności 2 zliczania jednostek, grup i wydarzeń, na których statystyki się opierają. Pominięcia 3 prowadzą do niedoszacowania 4, podczas gdy liczenie wielokrotne 5 do przeszacowania 6. Dodatkowymi źródłami błędów są błędy raportowania  7 pewnych cech, takich jak wiek i błędy klasyfikacji 8. Nieprawidłowości takie są czasem wykrywane podczas testów pospisowych 9 lub kontroli jakości 10. Czasami pewne pytania pozostały bez odpowiedzi, co także może wskazywać na nieodpowiedniość, wówczas wprowadza się osobne kategorie odpowiedzi takie jak brak odpowiedzi 11, nie dotyczy 11 lub niewiedza 11.

  • 1. Odpowiedniość, rz. - odpowiedni, przym.
  • 2. Kompletność, rz. - kompletny, przym.; Pojęcia "kompletny" i "kompletność" są tu użyte do wyrażenia braku pominięć. Te same pojęcia mogą być również użyte w odniesieniu do pokrycia, tak jak w 202-4.
  • 3. Ominięcie pewnych zdarzeń z rejestru stanu cywilnego nazywane jest niedorejestrowaniem.
  • 5. Wyrażenie podwójne zliczenie jest często używane w tym znaczeniu.


* * *

retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93