The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

92

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj


Ta strona została zaktualizowana i przedstawia dosłowne tłumaczenie angielskiej wersji drugiego wydania Wielojęzycznego słownika demograficznego
retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

92

920

W wielu analizach w populacji wyodrębnia się liczne grupy socjoekonomiczne1 powstałe z uwzględnieniem zawodu, poziomu dochodu, wykształcenia i innych cech odzwierciedlających status ekonomiczny jednostki. Pojęcieklasy społecznej2 ma konotacje socjologiczne, które tylko w przybliżeniu oddają demograficzny sposób grupowania. Podział społeczeństwa na takie grupy zwany jest stratyfikacją społeczną3. Przejście pomiędzy grupami socjoekonomicznymi nazywamy mobilnością społeczną4, przy czym rozróżnia się pomiędzy awansem społecznym5 a degradacją społeczną6. Mobilność dzieci z uwagi na klasę społeczną ich rodziców nazywamy międzypokoleniową mobilnością społeczną7.

  • 3. Kasta to zamknięta grupa społeczna, w której status społeczny i pozycja w hierarchii są przypisane.
  • 7. Mobilność społeczna jednostki w trakcie jej życia nazywa się wewnątrzpokoleniową mobilnością społeczną.

921

Mobilność pracy1 to pojęcie oznaczające nie tylko zmiany zawodu2 jednostki określane jako mobilność zawodowa3, ale również zmiany pracodawcy, a także mobilność w zakresie sektora zatrudnienia5.


922

Zagadnieniom związanym z problemami osób starszych (324-8) i starzeniem (326-3) poświęcona jest dyscyplina naukowa zwana gerontologią1, w skład której wchodzi dyscyplina medyczna zwana geriatrią2.

  • 1. Gerontologia, rz. - gerontologiczny, przym. - gerontolog, rz.: specjalista w dziedzinie gerontologii.
  • 2. Geriatria, rz. - geriatryczny, przym. - geriatra, rz.: specjalista w dziedzinie geriatrii.

* * *

retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93