The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

72

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj


Ta strona została zaktualizowana i przedstawia dosłowne tłumaczenie angielskiej wersji drugiego wydania Wielojęzycznego słownika demograficznego
retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93


72

720

Projekcje ludnościowe1 są to wyliczenia pokazujące przyszły rozwój ludności, przy pewnych założeniach odnośnie kierunków dalszych zmian, zazwyczaj ze szczególnym uwzględnieniem płodności, umieralności i migracji. Są to ogólnie czysto formalne wylcizenia, rozwinięcie wniosków płynących z postawionych założeń. Prognozy ludnościowe2 jest to projekcja, w której założenia są tak dobrane, by oddać w pełni realistycznie obraz prawdopodobnego przyszłego rozwoju ludności. Chociaż horyzont projekcji3 jest zmienny, krótkookresowe prognozy4 są zasadą, jako że margines błędu w takich prognozach wzrasta wraz z wydłużeniem jej horyzontu. Najczęściej używaną metodą projekcji jest metoda komponentów5 lub metoda kohortowo-komponentowa5, która bierze ludność według struktury wieku i płci w momencie bazowym6, a następnie prognozuje je w czasie, kohorta po kohorcie, na podstawie oddzielnych założeń o płodności, umieralności i migracji. Jeżeli do projekcji komponentowych używana jest macierz algebraiczna, metodę nazywa się wówczas macierzową metodą projekcji7.

  • 1. Projekcje są także robione w zakresie edukacyjnych, gospodarczych czy społecznych cech. Projekcje wsteczne, które prawidłowo powinny być nazywane retrospekcjami, używają podobnych metod do wyznaczenia przeszłej drogi rozwoju populacji.


721

Oszacowania ludności1 poprzez wielkość oraz strukturę w różnych przeszłych momentach czasowych oraz w teraźniejszości może być dokonane różnymi metodami, w tym różnymi metodami używanymi do projekcji ludnościowych (720-1). Demograficzne oszacowania2 zawiera oszacowania ludności oraz pewne jej cechy takie jak płodność (601-1), umieralność (401-1), itd. Międzyspisowe oszacowania3 odnoszą się do dat pomiędzy dwoma lub więcej spisami powszechnymi (202-1), i uwzględniają wyniki otrzymane ze spisów. Błąd zamknięcia4 jest różnicą między rozmiarem ludności wymienionej w nowym spisie oraz ludności oszacowanej dla tej daty spisowej na podstawie poprzedniego spisu, nadwyżki urodzeń nad zgonami oraz migracji netto (805-2) w ciągu okresu międzyspisowego. Różnica ta pokazuje saldo błędów w danych dotyczących urodzeń, zgonów, migracji netto oraz stopnia pokrycia ludności przez obydwa spisy.

  • 3. Pospisowe oszacowania uwzględniają wyniki poprzedniego spisu, ale nie kolejnego.


* * *

retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93