The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

93

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj


Ta strona została zaktualizowana i przedstawia dosłowne tłumaczenie angielskiej wersji drugiego wydania Wielojęzycznego słownika demograficznego
retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

93

930

Polityka ludnościowa (105-2) to zespół działań podejmowanych przez władze publiczne w celu wpłynięcia na trendy w zakresie zmian w populacji. Rozróżnia się nakierowaną na powiększanie populacji politykę populacyjną 1 oraz politykę depopulacyjną 2, której celem jest spowolnienie wzrostu populacji. W ramach polityki populacyjnej istotną rolę odgrywają działania pronatalistyczne 4 kładące szczególny nacisk na tworzenie warunków sprzyjających wzrostowi poziomu urodzeń (332-1). Działania antynatalistyczne 5 natomiast koncentrują się na redukcji liczby urodzeń. Polityka ludnościowa może również obejmować politykę rozmieszczenia ludności 6 zaprojektowaną tak, by móc oddziaływać na przestrzenne rozmieszczenie jednostek w ramach danego terytorium.

  • 3. Zwana także polityką maltuzjańską: (patrz 906-1).


931

Wiele krajów wypłaca rodzicom zasiłki 1 oraz zapomogi 2. Zasiłek z zasady jest to świadczenie wypłacane cyklicznie, podczas gdy zapomoga jest świadczeniem jednorazowym. Zasiłek rodzinny 3 oznacza kwotę pieniędzy wypłacaną regularnie rodzicowi określonej liczby dzieci. Wiele systemów podatkowych przewiduje również istnienie ulg podatkowych 4 w związku z posiadaniem na utrzymaniu dzieci. Inne świadczenia pieniężne związane z faktem posiadania dzieci to zasiłek macierzyński 5 oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 5. Zasiłki dla ciężarnych 6 to świadczenia wypłacane kobietom oczekującym dziecka, a pożyczki dla młodych małżeństw 7 udzielane są nowo zawartym małżeństwom na zagospodarowanie.


932

Wiele innych działań publicznych takich jak polityka mieszkaniowa czy polityka zdrowotna 1 mogą wpływać na kształtowanie się procesów demograficznych. Zapewnienie odpowiednich warunków dla kobiet w ciąży takich jak dostępność szpitali położniczych 2 (603-4*) może istotnie wpłynąć na obniżenie poziomu późnych poronień,, a także śmiertelności noworodków i umieralności okołoporodowej kobiet (patrz 410, 411, 413 oraz 424-5). Usługi, których podstawowym celem jest pomoc matkom nazywane są usługami na rzecz macierzyństwa 3. Z kolei usługi wspierające dziecko stanowią usługi opieki nad dzieckiem 4.


933

Programy ludnościowe 1 mają na celu zredukowanie dzietności w krajach rozwijających się między innymi poprzez edukację w zakresie planowania rodziny 2 oraz usługi w zakresie planowania rodziny 3 zarówno samoistne jak i w powiązaniu z programami zdrowotnymi 4 i programami społecznymi 5, ze szczególnym uwzglednieniem programów w zakresie macierzyństwa i dobrostanu dzieci 6 ukierunkowanego na obniżenie śmiertelności. Niektóre państwa wprowadziły system różnorakich działań w formie bodźców 7 czy zachęt 7 oraz czynników zniechęcających 8 w celu uzyskania określonego, pożądanego profilu rodziny; presja społeczna 9 i system sankcji 10 prawnych w związku z posiadaniem innej niż aprobowana liczby dzieci są również spotykane.

* * *

retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93