The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

12

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj


Ta strona została zaktualizowana i przedstawia dosłowne tłumaczenie angielskiej wersji drugiego wydania Wielojęzycznego słownika demograficznego
retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93


12

120

Mieszkanie 1 lub lokal mieszkalny 1 to pojęcie oznaczające pomieszczenie przeznaczone do zamieszkania przez gospodarstwo (110-3). Wielkość mieszkania mierzy się liczbą izb 2 lub powierzchnią mieszkalną 3. Gęstość zaludnienia 4 jest funkcją rozmiaru mieszkania oraz liczby lokatorów. Normy zagęszczenia stosuje się do rozróżnienia mieszkań przeludnionych 5 oraz mieszkań niedoludnionych 6. Niezamieszkane mieszkanie 7 to mieszkanie, które nie jest używane do celów mieszkalnych trwale lub okazjonalnie.

  • 1. Mieszkanie może obejmować dom prywatny, lub jego część, lub mieszkanie w bloku lub kamienicy. Pojęcie liczby pięter lub kondygnacji może być czasem mylące. Należy zauważyć, że w Europie parter jest na ogół kondygnacją zerową, z kolei w Stanach Zjednoczonych zwany jest pierwszym piętrem.
  • 2. Nie ma ogólnej zasady czy kuchnię należy liczyć jako odrębną izbę
  • 5. Przeludniony, przym. - przeludnienie, rz.


121

Osoba zajmująca mieszkanie może być jego właścicielem 1 lub lokatorem 2, który wynajmuje mieszkanie od właściciela. Lokatora nazywamy wówczas najemcą 1 . Podnajemcą 3 jest osoba wynajmująca od lokatora. Osobę nie mającą prawa do zajmowania lokalu, w którym mieszka, nazywamy dzikim lokatorem 4.

  • 2. Lokator, od którego podnajemca otrzymuje zgodę na zamieszkanie, nazywa się lokatorem głównym. Mieszkanie może być wynajęte z meblami lub bez, co nazywa się odpowiednio mieszkaniem umeblowanym lub mieszkaniem nieumeblowanym.

* * *

retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93