The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

12

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj


Ta strona została zaktualizowana i przedstawia dosłowne tłumaczenie angielskiej wersji drugiego wydania Wielojęzycznego słownika demograficznego
retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93


12

120

Mieszkanie1 lub lokal mieszkalny1 to pojęcie oznaczające pomieszczenie przeznaczone do zamieszkania przez gospodarstwo (110-3). Wielkość mieszkania mierzy się liczbą izb2 lub powierzchnią mieszkalną3. Gęstość zaludnienia4 jest funkcją rozmiaru mieszkania oraz liczby lokatorów. Normy zagęszczenia stosuje się do rozróżnienia mieszkań przeludnionych5 oraz mieszkań niedoludnionych6. Niezamieszkane mieszkanie7 to mieszkanie, które nie jest używane do celów mieszkalnych trwale lub okazjonalnie.

  • 1. Mieszkanie może obejmować dom prywatny, lub jego część, lub mieszkanie w bloku lub kamienicy. Pojęcie liczby pięter lub kondygnacji może być czasem mylące. Należy zauważyć, że w Europie parter jest na ogół kondygnacją zerową, z kolei w Stanach Zjednoczonych zwany jest pierwszym piętrem.
  • 2. Nie ma ogólnej zasady czy kuchnię należy liczyć jako odrębną izbę
  • 5. Przeludniony, przym. - przeludnienie, rz.


121

Osoba zajmująca mieszkanie może być jego właścicielem1 lub lokatorem2, który wynajmuje mieszkanie od właściciela. Lokatora nazywamy wówczas najemcą1 . Podnajemcą3 jest osoba wynajmująca od lokatora. Osobę nie mającą prawa do zajmowania lokalu, w którym mieszka, nazywamy dzikim lokatorem4.

  • 2. Lokator, od którego podnajemca otrzymuje zgodę na zamieszkanie, nazywa się lokatorem głównym. Mieszkanie może być wynajęte z meblami lub bez, co nazywa się odpowiednio mieszkaniem umeblowanym lub mieszkaniem nieumeblowanym.

* * *

retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93