The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

Statystyka stanu ludności

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Statystyka stanu ludności  


Statystyka stanu ludności1 powinna być odróżniona od statystyki ruchu ludności2. Ta pierwsza ukazuje w ujęciu statycznym obraz populacji w określonym momencie w czasie: jednostką statystyczną (110-1) jest zwykle gospodarstwo domowe (110-3), osoba (110-2) itp.. Statystki ruchu ludności ukazują z kolei proces zmian zachodzących w populacji, w szczególności w zakresie zdarzeń życiowych 3 takich jakurodzeń, małżeństw, zgonów i migracji (801-1). Zdarzenia incydentalne (jednorazowe)4 (np. zgon) powinny być odróżnione od zdarzeń powtarzalnych5, takich jak ciąże, urodzenia, ruchy migracyjne itp.; zdarzenia powtarzalne klasyfikuje się na podstawie kolejności wystąpienia6 rozumianej jako liczba zdarzeń tego samego typu, których jednostka doświadczyła w przeszłości. Statystki ruchu ludności stanowią główne źródło wiedzy o procesach zachodzących w populacji7, nazwanych czasami dynamiką populacji7. Spis powszechny (patrz 202) jest podstawowym źródłem informacji o stanie populacji8 . Rejestry stanu cywilnego (212-1) są podstawowym źródłem wiedzy o rozwoju populacji9 (patrz 701). W sytuacji, gdy mamy do czynienia z populacją zamkniętą, statystyki te obrazują jedynie przyrost naturalny 10, choć zwykle uwzględnia się też ruchy migracyjne (812-1) .

  • 9. Termin ruch populacji oznacza geograficzne przemieszczanie się ludności.