The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

Statystyka ludnościowa

Z Demopædia
(Przekierowano z Statystyka demograficzna)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Statystyka ludnościowa  


Przez statystykę ludnościową1 lub statystykę demograficzną1 rozumie się metody zbierania i prezentowania informacji liczbowych2 lub danych liczbowych2 opartych na obserwacjach3. Na podstawie obserwacji informacje są zbierane4 we właściwej formie (206-1), podlegają skontrolowaniu5 i sprawdzeniu5 w celu wyeliminowania oczywistych pomyłek. Dane są zestawiane w tablice6 z podziałem na różne grupy7 lub klasy8 o wspólnych cechach. Opracowanie statystyczne9 danych obejmuje wszystkie czynności — od zbierania danych począwszy, a na ich analizie kończąc. (132-1).

  • 1. Statystyka, rz. - statystyczny, przym. - statystyk, rz.: specjalista w zakresie statystyki.
  • 4. Zbierać, cz. - zbieranie, rz.
  • 5. Skontrolować, cz. - kontrolowanie, rz. Sprawdzać, cz. - sprawdzanie, rz.
  • 6. Zestawiać w tablice, cz. - zestawianie w tablice, rz.
  • 9. Opracowywać, cz. - opracowanie, rz.