The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

Współczynnik zgonów według płci i grup wieku

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Współczynnik zgonów według płci i grup wieku  


Badanie umieralności1 oznacza badanie wpływu zgonów na ludność. Ogólny termin współczynnik umieralności2 obejmuje wszelkie wskaźniki (133-4) służące do mierzenia częstości zgonów3 w obrębie danej populacji lub subpopulacji. W przypadku braku dookreśleń współczynnik umieralności należy rozumieć, jako surowy roczny współczynnik umieralności4 (patrz 136-8), czyli iloraz liczby zgonów zaobserwowanych w ciągu roku w danej populacji i średniej liczebności populacji5 w ciągu tego roku. Gdy liczebność populacji zmienia się dość równomiernie średnią liczebność zastąpić można liczebnością w środku roku. Wśród współczynników zgonów obliczanych dla subpopulacji (101-6) najczęściej występują szczegółowe współczynniki zgonów (134-6), w tym współczynniki zgonów według płci6i współczynniki zgonów wdług wieku7.

  • 2. Termin umieralność bywa czasami używany zamiennie z pojęciem współczynnik zgonów
  • 3. Śmierć, rz. - umrzeć, cz. - zmarły, przym.
  • 5. Gdy okres obserwacji przekracza jeden rok, średnia liczebność populacji jest zazwyczaj wyznaczana jako średnia z kilku oszacowań rozmiaru populacji dla każdego z obserwowanych lat. Średnia liczba osobo-lat (135-6) jest również używana w mianowniku.