The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

Polityka demograficzna

Z Demopædia
(Przekierowano z Polityka ludnościowa)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Polityka demograficzna  


Demografia (101-1) obejmuje także badanie zależności między zjawiskami demograficznymi z jednej strony a zjawiskami gospodarczymi i społecznymi z drugiej: dla tych szczególnych działów demografii stosuje się nazwy demografii ekonomicznej1 i demografii społecznej2. Demografia zawiera w sobie także badania jakościowe3. Pojęcie to może być używane w odniesieniu do wszystkich rodzajów cech społecznych i osobowościowych. W odrobinę innym znaczeniu termin ten początkowo odnosił się do rozmieszczenia i przekazywania cech dziedzicznych (910-3), które są przedmiotem badań genetyki demograficznej4. Ekologia ludzka5, która bada rozmieszczenie terytorialne i organizację społeczeństw, ze szczególnym uwzględnieniem procesów konkurencji i kooperacji, jakie w nich zachodzą, ma wiele punktów wspólnych z geografią ludnosci7, tak samo jak z biometrią6 i epidemiologią8, które zajmują się stosowaniem metod statystycznych do badań zjawisk biologicznych.

  • 4. Nie należy mylić genetyki demograficznej z genetyką człowieka, która zajmuje się dziedziczeniem genów w rozwoju osobniczym; genetyka demograficzna natomiast zajmuje się problemami dziedziczności w obrębie populacji rozumianych w sensie demograficznym. Zauważmy jednak, że w odróżnieniu od genetyki demograficznej można używać nazwy genetyki populacji w odniesieniu do populacji złożonych nie z ludzi, ale ze zwierząt lub roślin.
  • 5. Ekologia, rz. - ekologiczny, przym. - ekolog, rz.: specjalista w dziedzinie ekologii.
  • 6. Biometria, rz. - biometryczny, przym. - biometryk, rz.: specjalista w dziedzinie biometrii. Pojęcie biostatystyka, rz. - biostatystyczny, przym. - oraz biostatystyk, rz. są często używane zamiennie z pojęciami odnoszącymi się do biometrii.