The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

Okres bezpieczny

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Okres bezpieczny  


Planowanie rodziny wiąże się z planowaniem rodzicielstwa1 lub odpowiedzialnym rodzicielstwem1, które przejawia się chęcią zaplanowania liczby i momentu pojawienia się dzieci w czasie, który wydaje się być najlepszy czy to z punktu widzenia rodziców czy też społeczeństwa. Oczekiwana liczba dzieci nie musi pokrywać się z pożądaną liczbą dzieci2. Liczba posiadanych dzieci zależy również od skuteczności, a raczej zawodności antykoncepcji3. Efektywność antykoncepcji4 może być efektywnością teoretyczną i efektywnością praktyczną. Teoretyczna efektywność5 metody antykoncepcyjnej pokazuje jej skuteczność w sytuacji przestrzegania wszystkich zasad związanych ze stosowaniem tej metody. Efektywność praktyczna to efekt pomiaru skuteczności metody na określonej grupie osób stosujących tę metodę. Skuteczność6 poszczególnych metod antykoncepcji mierzy się współczynnikiem zawodności7 odnoszącym liczbę nieplanowanych ciąż zaistniałych w czasie stosowania metody do długości okresu jej stosowania.

  • 2. Innymi słowy, oczekiwana liczba dzieci różni się od zamierzonej liczby dzieci. Rozróżnia się pożądaną wielkość rodziny, czyli liczbę dzieci, jaką para chciałaby mieć od oczekiwanej liczby dzieci, czyli takiej, która wynika z ich możliwości i norm panujących w społeczeństwie, w którym żyją. Planowana liczba dzieci może być niższa niż pożądana.
  • 3. Urodzenia nieplanowane są przeciwieństwem urodzeń planowanych.
  • 4. Nie mylić z efektywnością demograficzną programów prorodzinnych (patrz 626-7).