The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

Wykształcenie drugiego s.topnia

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Wykształcenie drugiego s.topnia  


System kształcenia 1 obejmuje państwowe2 i prywatne3 jednostki zapewniające edukację. Rozróżnia się na ogół trzy poziomy ksztłcenia5: kształcenie pierwszego stopnia6zwane kształceniem podstawowym, kształcenie drugiego stopnia7, czyli kształcenie średnie oraz kształcenie wyższe9. To ostatnie zawiera, między innymi, kursy prowadzone na poziomie uniwersyteckim11. Różne kategorie szkół i ich nazwy zależą od organizacji szkolnictwa w poszczególnych krajach. Wspomniane trzy stopnie wykształcenia uzyskuje się zazwyczaj w placówkach, które nazywają się odpowiednio: szkołami podstawowymi, szkołami średnimi i szkołami wyższymi (uczelniami). Kształcenie zawodowe12 może mieć miejsce zarówno na etapie nauki na poziomie średnim jak i wyższym.