The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

Tablice rozwiązywania małżeństw

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Tablice rozwiązywania małżeństw  


Dysponując odpowiednimi danymi statystycznymi można wyznaczyć współczynniki rozwiązywania małżeństw 1, które podają dla każdej płci oddzielnie prawdopodobieństwo rozwiązania małżeństwa przez zgon lub rozwód w zależności od czasu trwania małżeństwa2. Dla osób rozwiedzinych i owdowiałych można wyznaczyć prawdopodobieństwo zawarcia ponownego małżeństwa3 oraz średni czas pomiędzy owdowieniem i ponownym małżeństwem4 a także średni czas pomiędzy rozwodem a ponownym małżeństwem 5.