The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

Tablice wymieralności ogólne

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Tablice wymieralności ogólne  


Pełnymi tablicami trwania życia1 nazywamy tablice, w których wartości funkcji tablic trwania życia (432-2) są podane w rozbiciu na pojedyncze lata. Skrócone tablice trwania życia2 to takie w których większość funkcji podanych jest wyłącznie dla pewnych, kluczowych kategorii wiekowych, najczęściej co pięć lub dziesięć lat; pośrednie wartości dla funkcji są zwykle otrzymywane poprzez różne formy interpolacji (151-7). Pojęcie tablic trwania życia dla wybranych osób 3 dotyczy tablic odnoszących się do doświadczenia liczby szczególnie wybranych osób, takich jak klienci firm ubezpieczeń życiowych. Przeciwieństwem są ogólne tablice trwania życia4 które obrazują doświadczenie całej populacji (101-4). Tablice trwania życia ogólnie przedstawiają dane w podziale na płeć, choć czasami pokazuje się także informacje dla obu płci wspólnie. Tablice trwania życia bazujące wyłącznie na uogólnieniach empirycznych relacji nazywane są modelowymi tablicami trwania życia 5.