Stolica

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Stolica  


Pojęcie aglomeracja 1 może być stosowane do określenia różnego rodzaju zwartych zespołów domów mieszkalnych, niezależnie od wielkości tych zespołów. Pojęcie miejscowość 1 bywa używane w tym samym znaczeniu, ale najczęściej stosuje się je do aglomeracji niezbyt wielkich. Osada 2 jest aglomeracją wiejską utworzoną przez małą grupę domów. Wieś 3 jest aglomeracją wiejską większych rozmiarów, w której występuje pewne zróżnicowanie gospodarcze ludności. Miastem 4 nazywa się miejscowość, w której rolnictwo nie odgrywa zasadniczej roli. Kryterium to, zastosowane nie do miejscowości, ale do aglomeracji, pozwala rozróżnić aglomeracje wiejskie 3 i aglomeracje miejskie 4. Miasto, będące siedzibą rządu, nazywa się stolicą 5. Najważniejsza (zazwyczaj z punktu widzenia administracyjnego) aglomeracja jednostki podziału administracyjnego nazywa się miastem wojewódzkim 6 lub miastem powiatowym 6. Podział wielkich miast na podobszary 7 jest czasami usankcjonowany administracyjnie poprzez wyróżnienie dzielnic 7.

  • 1. Pojęcie aglomeracja jest również używane w innym znaczeniu (porównaj 307-1).
  • 4. Bardzo duże miasto okreslane jest często mianem metropolia, rz. -metropolitarny, przym. miasto, rz. - miejski, przym.