The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

Rozwarstwienie społeczne

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Rozwarstwienie społeczne  


W wielu analizach w populacji wyodrębnia się liczne grupy socjoekonomiczne1 powstałe z uwzględnieniem zawodu, poziomu dochodu, wykształcenia i innych cech odzwierciedlających status ekonomiczny jednostki. Pojęcieklasy społecznej2 ma konotacje socjologiczne, które tylko w przybliżeniu oddają demograficzny sposób grupowania. Podział społeczeństwa na takie grupy zwany jest stratyfikacją społeczną3. Przejście pomiędzy grupami socjoekonomicznymi nazywamy mobilnością społeczną4, przy czym rozróżnia się pomiędzy awansem społecznym5 a degradacją społeczną6. Mobilność dzieci z uwagi na klasę społeczną ich rodziców nazywamy międzypokoleniową mobilnością społeczną7.

  • 3. Kasta to zamknięta grupa społeczna, w której status społeczny i pozycja w hierarchii są przypisane.
  • 7. Mobilność społeczna jednostki w trakcie jej życia nazywa się wewnątrzpokoleniową mobilnością społeczną.