The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

Region gospodarczy

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Region gospodarczy  


W ramach terytorium (301-2) zamieszkiwanego przez populację można zwykle wyróżnić podobszary1. Dla celów administracyjnych wyróżnia się obszary administracyjne2 albo jednostki administracyjne2 lub jednostki podziału administracyjnego 2. Geografowie dokonują natomiast wyodrębnienia regionów3 i stref4, które mogą, ale nie muszą pokrywać się z jednostkami podziału administracyjnego. Pojęcie regionu lub strefy bywa używane w odniesieniu do obszarów różnej wielkości, stąd pojęcie strefy polarnej, strefy klimatycznej lub obszaru miejskiego. Geografowie wyróżniają też region naturalny5, region gospodarczy6, a także obszar naturalny7 definiowany w kontekście ekologii ludzkiej (104-5), jako terytorium zamieszkiwane przez ludność o odrębnych cechach.