Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

Porody przedwczesne

Z Demopædia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Porody przedwczesne  


Porody można podzielić na porody w terminie 1, czyli te które następują po upływie 37 tygodnia ciąży, tj. standardowym czasie trwania ciąży (603-3*), oraz porody przedwczesne 2. Dzieci urodzone w terminie to dzieci donoszone 3, a dzieci urodzone przedwcześnie noszą miano wcześniaków 4. Wcześniactwem 5 nazywa się wszelkie zjawiska związane z porodami przedwczesnymi, choć z uwagi na niejednolite metody wyznaczania wieku ciąży definiowanie porodów przedwczesnych według kryterium stadium ciąży jest utrudnione. Aby zatem uniknąć trudności związanych z ustalaniem czasu trwania ciąży, przyjmuje się czasami za wcześniaki dzieci, których waga urodzeniowa 6 nie przekracza 2 500 gramów, a pozostałe dzieci uznaje się wtedy za donoszone. Przedwczesne urodzenie 7 skutkuje czasami zaburzeniami rozwojowymi 9 lub innymi ułomnościami.United nations
Departement of Economic and Social Affairs
Population Division

United Nations Logo


International Union
for the Scientific Study
of Population

IUSSP logo
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
W innych językach
Narzędzia