The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

Migracja indywidualna

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Migracja indywidualna  


Polityka migracyjna1 jest jedną ze składowych polityki ludnościowej (105-2). Wiele krajów w drodze tworzenia norm prawnych dotyczących imigrantów2 ogranicza dostępność państwa dla osób chcących się w nim osiedlić. Unormowania te zakładają selektywność imigracji3 polegającą na faworyzowaniu imigrantów o określonych pożądanych cechach. Niektóre kraje przyjęły system kwotowy 4, czyli ustaliły maksymalną liczbą imigrantów w odniesieniu do liczby obywateli5. Kroki podejmowane w kierunku zapewnienia odpowiedniej redystrybucji ludności6 na terenie państwa w drodze migracji wewnętrznych (803-1) mają zwykle charakter pośredni.