The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

Młodociani

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Młodociani  


Przejście od okresu dziecięcego do okresu młodzieńczego 1 następuje w związku z osiągnięciem dojrzałości płciowej 620-2). Słowo młodzież2 oznacza na ogół ludzi, którzy niedawno wkroczyli w okres młodzieńczy. Słowo dorosły4 oznacza osoby w wieku dojrzałym. Wiek starczy6 jest często używany do zdefiniowania okresu życia, w którym większość osób jest na emeryturze. Ososby powyżej tego wieku nazywane są ludźmi starszymi8.

  • 3. Pojęcie młodzież występuje tylko w liczbie mnogiej.
  • 4. Dorosłość, rz. - dorosły, przym. - dorastanie, cz.: proces przybliżania się do dorosłości