Generacja

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Generacja  


W literaturze demograficznej pojęcie generacja 1 oznacza grupę osób urodzonych w danym okresie czasu, zazwyczaj w roku kalendarzowym. Pojęcie kohorta 2 oznacza grupę osób, które doświadczyły pewnego zdarzenia w określonym czasie: stąd też kohorta urodzenia jest synonimem generacji (116-1). Kohorta małżeńska to grupa osób, które zawarły związek małżeński w określonym czasie. Zarówno w demografii, jak i w genealogii jako generację 3 można rozumieć potomstwo pewnej grupy osób, które same są generacją (116-1). Przykładowo dzieci migrantów nazywa się często drugą generacją. Rozpatruje się czasem generacje złożone z osób tej samej płci, o których mówi się wtedy jako o generacjach męskich 4 czy generacjach ojcowskich 4 – synowie generacji męskich, lub generacjach żeńskich 5 czy generacjach matczynych 5 – córki generacji żeńskich. Rozróżnienie to stosuje się szczególnie, gdy chodzi o obliczenie długości generacji lub średniego odstępu między kolejnymi generacjami. (patrz 713-1).

  • 2. Kohorta, rz.: pojęcie analizy kohortowej jest używane do oznaczenia metody analizy danych, w której doświadczenia pojedynczych kohort są badane w ciągu trwania ich życia lub w innym określonym czasie. Na potrzeby służby wojskowej liczba mężczyzn, która staje się zdolna do powołania w danym roku nazywana jest czasem rocznikiem. Takiego samego pojęcia używa się w stosunku do grupy studentów, którzy kończą studia w konkretnej szkole lub uniwersytecie w określonym roku.