The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

Demografia opisowa

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Demografia opisowa  


Pewne dyscypliny w demografii otrzymały specjalne nazwy wskazujące na ich podstawowy cel zainteresowania lub metodologię. Demografia historyczna1 zajmuje się populacjami z przeszłości, dla których dostępne są pisemne dokumenty. W przypadku braku takich źródeł badania dawnych populacji przyjmują nazwę paleo-demografia2. Demografia opisowa3 zajmuje się wielkością, rozmieszczeniem terytorialnym, strukturą i rozwojem populacji, z punktu widzenia czysto opisowego, w oparciu głównie o statystykę demograficzną4. Demografia teoretyczna5 (nazywana także demografią czystą5) bada natomiast populacje z punktu widzenia ogólnego i abstrakcyjnego; zajmuje się analizą zależności formalnych zachodzących między różnymi zjawiskami demograficznymi. Ze względu na związek z wieloma matematycznymi metodami w praktyce nazywana jest często także demografią matematyczną 6. Część badań, która wykorzystuje narzędzia analizy demograficznej (103-1) jest często nazywana również badaniami demograficznymi7. Całokształt wymienionych dyscyplin stanowi to, co nazywa się czasem demografią formalną9 ze względu na koncentrację na liczbowych aspektach zjawisk i wykorzystywaniu metod ilościowych do badania rozmiaru i struktury populacji. Z kolei szersze pojęcie badań populacyjnych10 obejmuje również badanie związków między wydarzeniami demograficznymi i społecznymi, ekonomicznymi oraz innymi zjawiskami.