The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

Badanie reprezentacyjne warstwowe

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Badanie reprezentacyjne warstwowe  


W losowaniu warstwowym1 populacja podzielona jest na kilka warstw2, które powinny być bardziej jednorodne (134-4) niż populacja jako całość. W każdej warstwie przeprowadza się losowanie proste (161-4). Stopa losowania (161-5) może być w każdej warstwie inna. Losowanie wielostopniowe3 to metoda wyboru próby w kilku etapach. Próba jednostek rzędu pierwszego4 jest pierwszą wybraną próbą, a każda z tych jednostek jest wówczas postrzegana jako populacja (101-3), z której podpróba5 jednostek drugiego rzędu6 jest wybierana, a potem ponownie analogicznie. Gdy nie istnieje dobry operat losowania, próba na podstawie obszaru oznaczonego na mapie może być wybrana: metodę tę nazywa się losowaniem terytorialnym7.

  • 1. Warstwować, cz.: dzielić na warstwy - warstwowanie, rz.