The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - tłumaczenie drugiego wydania)

73

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj


Ta strona została zaktualizowana i przedstawia dosłowne tłumaczenie angielskiej wersji drugiego wydania Wielojęzycznego słownika demograficznego
retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93


73

730

Model demograficzny1 jest to teoretyczna konstrukcja pokazująca ewolucję ludności (osób, par, rodzin, gospodarstw domowych, itd.) oraz jej struktury na podstawie jej stanu początkowego i wpływu różnych zmiennych demograficznych (takich jak płodność, umieralność, itd.). W modelu statycznym2, cechy te są stałe; w modelu dynamicznym3, zmieniają się wraz z upływem czasu. Kolejne rozróżnienie dotyczy modeli deterministycznych4, które zakładają funkcyjną zależność między zdefiniowanymi wartościami zmiennych, oraz modeli stochastycznych5 lub modeli probabilistycznych5, które zakładają prawdopodobieństwo wystąpienia pewnych zdarzeń u danych osób w trakcie trwania badania. Model może być ujęty w formuły matematyczne lub przyjąć formę symulacji6, gdzie poszcególne wartości zmiennych są włączone w cały system zależności. Makrosymulacje7 mogą przykładowo włączać projekcje ludnościowe zrobione metodą komponentów (720-5). W mikrosymulacjach8, zdarzenia mogą występować losowo u pewnych osób lub grup w danym czasie, zgodnie ze zbiorami prawdopodobieństw przypisanych do poszczególnych zmiennych w modelu.

* * *

retour à Strona główna | Przedmowa
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne | Opracowanie danych statystyki demograficznej | Rozmieszczenie i struktura ludności | Umieralność i chorobowość | Małżeństwa | Urodzenia | Ruch ludności i reprodukcja ludności | Migracje | Demografia ekonomiczna i społeczna | Indeks
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93